2019

Stejně jako v loňském a předloňském roce bude spolek Svatojánci z.s. pořádat příměstské tábory v naší sokolovně.
Chtěli bychom naplnit 4 termíny a věříme, že i Vašim dětem se u nás bude líbit. 
Tábor spojuje pohyb venku i vevnitř, poznání i zábavu, hry i odpočinek. 
https://svatojancizs.webnode.cz/tetin/