VOLEJBAL

Tréninky volejbalu probíhají v úterý (viz rozpis). Volejbalový tým se účastní různých turnajů, dvakrát do roka pořádá soustředění (v zimě na lyžích, v létě na kolech). V sokolovně se hraje 4 : 4, od května do září se hraje na tenisových kurtech, kde je více prostoru, a noví zájemci jsou vítáni. 

Oddíl vede Alena Mudrová, tel.: 602 266 382.

Noví zájemci se též mohou hlásit Davidu Filipovi, tel: 777 646 403.