RODIČE A DĚTI

Cvičení „Pohybové hrátky rodičů s dětmi ve věku 2,5 – 5 let“ je určeno malým dětem, které se zde za doprovodu rodičů mohou vydovádět a naučí se různým pohybovým dovednostem. Cvičení je z části organizované (společné cvičení a zpívání či říkanky v kruhu, cvičení zaměřené na pohybové dovednosti, např. hry s míčem, s padákem, běh, skákání, prolézání apod.), zčásti si děti pod dohledem rodičů samy cvičí na nářadí (kruhy, švédská bedna, trampolína, lavička atd.), na konci hrajeme společnou hru. Do cvičení se může zapojit každý, i nečlenové Sokola. Můžete chodit i na jednotlivé lekce. Platí se 30 Kč/dítě (sleva za sourozece, bonusy při pravidelné docházce).

Cvičíme v průběhu školního roku, vždy v úterý od 16:30 do 17:30 

Noví zájemci vítáni. Cvičení vede Pavla Černochová (tel.: 775 011 156, e-mail: cernochova.pavla@gmail.com ).

Fotky - přidány nové fotky z října 2015