RODIČE A DĚTI

Cvičení „Pohybové hrátky rodičů s dětmi ve věku 2,5 – 5 let“ je určeno malým dětem, které zde cvičí za doprovodu rodičů. Cvičení je z části organizované (společné cvičení a zpívání či říkanky v kruhu, cvičení zaměřené na pohybové dovednosti, např. hry s míčem, s padákem, běh, skákání, prolézání apod.), zčásti si děti pod dohledem rodičů samy cvičí na nářadí (kruhy, švédská bedna, trampolína, lavička atd.), cena: 30 Kč,-/dítě, info: P. Černochová (tel.: 775 011 156).

Cvičíme v průběhu školního roku, vždy v úterý od 16:30 do 17:30 

Fotky - přidány nové fotky z října 2015