Tenis

Tenisový kroužek učí děti od 7 let základy tenisové hry hravou formou v kombinaci se pohybovými dovednostmi. Kroužek probíhá jednou týdně po celý rok – dvě skupiny dětí (celkem 15 dětí). Dokud počasí dovolí, trénink probíhá venku na kurtech u fotbalového hřiště, v zimním období v sokolovně.  Kroužek je otevřen veřejnosti. Přestože je kapacita omezena, trenér vždy hledá možnosti pro všechny zájemce. 

Vede zkušený a certifikovaný trenér Ing. Martin Machulka (trenérská tenisová licence 3. třídy, 10 let trenérské praxe, celoživotní aktivní přístup k tomuto sportu).