FOTBAL

V zimních měsících probíhají v sokolovně tréninky fotbalu (viz rozpis hodin). 

Více info o fotbalovém klubu Tetín najdete zde:www.tetin.cz/spolky-sdruzeni/sportovni-kluby-tetin/